Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 3. březen 2015
Vítáme Vás na stránkách portálu Catharina. Portál je pojmenován podle Kateřiny z Alexandrie - patronky filozofů, teologů, studentů i učitelů, knihoven a v neposlední řadě patronky Univerzity Karlovy v Praze.Projekt Studijní portál/virtuální učebna pro humanitní obory (modelově pro teologii, filozofii a religionistiku) je podpořen z transformačního a rozvojového programu MŠMT na r. 2003-2005.... více

Na tomto místě zobrazujeme výsledky našeho projektu HCI (Human-computer Interaction).

Odkaz na ankety
Nápověda

Pro zobrazení seznamu příspěvků zvolte sekci v horním menu.

Vyhledávání
 
Aktuality
Postupně přidáváme zdigitalizovaná díla Slavomila C. Daňka

Postupně přidáváme zdigitalizovaná díla Slavomila C. Daňka, která vznikla v rámci řešení grantu: GA UK (418/2005/A-TFP/ETF) Slavomil C. Daněk – dílo a působení v českém protestantismu. Prohlédnout si je můžete z IP adres Univerzity Karlovy v Praze na této adrese


Nejnovější příspěvky
Název: 1. Apologie, kap. (61) 65 -67
Další název: Apologiae
Příloha:
JMApol65 (application/msword; 32 256 B)
Autor díla: Justinus, ca 100-165
Předmět: patristika, Večeře Páně, apologetika
Vydavatel: Síť
Datum: 1.9.2001
Jazyk: český
Formát zobrazení: doc
Zdroj: Liturgika
Práva: Zdroj je určen výhradně pro studijní účely, nelze jej šířit ani dále publikovat.
Poznámka: Obrana mučedníka Justina byla adresována v polovině 2. století císaři Antoniovi Piovi, jeho synu Marku Aureliovi, senátu a všemu lidu. Nejedná se o historický, liturgický ani věroučný text. Jeho smyslem je příznivěji naladit císaře vůči křesťanům. Hlavy 65 a 66 popisují liturgii, které se poprvé účastní novokřtěnci, hlava 67 popisuje ještě jednou nedělní liturgii

Název: 1. Apologie, kapitoly 61 a 65
Další název: Apologiae
Příloha:
JMApol61 (application/msword; 28 672 B)
Autor díla: Justinus, ca 100-165
Předmět: apologetika, křest, patristika
Vydavatel: Síť
Datum: 1.9.2001
Jazyk: český
Zdroj: Liturgika
Práva: Zdroj je určen výhradně pro studijní účely, nelze jej šířit ani dále publikovat.
Poznámka: kontext: Antoniu Piovi, 160

Název: 30 GIORNI