Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 28. červen 2022
Nápověda

Vyhledávání
 
Odborné články
Téma: teologie
Autor: Šulc, Jan
Téma: poznání Boha v teologii kappadockého církevního otce Řehoře z Nyssy (330–394), jak je možno jej studovat v jeho pozdním díle Život Mojžíšův; Klíčová slova: Řehoř z Nyssy, kappadočtí otcové

Téma: etika
Autor: Keřkovský, Pavel
Pojem rozumnosti v etické reflexi

Téma: etika
Autor: Eminger, Zdeněk
Klíčová slova: etika, jazyk, Logos

Téma: teologie
Autor: Moskala, Pavel
Téma: eucharistie, eucharistická symbolika, dějinně-dogmatický přehled problematiky

Téma: teologie
Autor: Hanyš, Milan
Klíčová slova: křesťanství a společnost; Jan Kalvín, 1509-1564; Karl Barth, 1886-1968; Alexandr Meň, 1935–1990

strana
2/4
celkem
16 položek