Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 28. červen 2022
Nápověda

Vyhledávání
 
Odborné články
Téma: teologie
Autor: Beránek, Radim
Tato práce se zabývá pojetím pravdy v teologii amerického teologa Davida Tracyho. V úvodní kapitole je zdůvodněna volba tématu a představena osnova a metoda této studie. Kapitola 2 nabízí stručný přehled základních témat a vývoje Tracyho teologie a poukazuje na klíčový význam otázky pravdy v Tracyho teologickém projektu. Kapitola 3 zkoumá Tracyho rozlišení třech různých, ale vzájemně vztažených, pojetí pravdy ve fundamentální, systematické a praktické teologii. Kapitola 4 se zabývá základními aspekty Tracyho hermeneutiky jak na obecné rovině jako teorie lidského poznání, tak na konkrétní rovině jako nástroje pro interpretaci křesťanské tradice. V závěrečné kapitole jsou shrnuty hlavní aspekty Tracyho chápání pravdy spolu s jeho některými obecnými důsledky pro teologii. Práce dokládá, že Tracyho mnohovrstevné hermeneutické pojetí pravdy umožňuje teologii ocenit pluralitu současné kultury a teologie a zároveň se vyhnout nebezpečí relativismu, který ignoruje potřebu kritérií pravdivosti. Tracyho přístup tak představuje možný základ pro teologickou práci v současném postmoderním kontextu.

strana
4/4
celkem
16 položek