Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 19. duben 2021
Nápověda

Vyhledávání
 
předmět:
Databáze
Název: Chronicon Concilii Constantiniensis : malá Richentalova kronika
Autor díla: Riechental, Ulrich, zemř™. 1436/37
Předmět: rukopisy, historické prameny, církevní dějiny, kostnický koncil, 1414-1415
Vydavatel: Národní knihovna ČR; Albertina icome Praha
Jazyk: český, latinský, anglický
Práva: Databáze podléhají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Pokrytí: Digitalizovaný středověký rukopis.
Poznámka: Databáze je dostupná v knihovně ETF UK.

Název: Creeds and Confessions of Faith in the Christian Tradition : original language texts [redakce Jaroslav Pelikan a Valerie Hotchkiss]
Předmět: vyznání víry
Vydavatel: Yale University
Jazyk: řecký, latinský, anglický, německý
Práva: Databáze podléhají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Pokrytí: Originální texty starověkých, středověkých a novověkých křesťanských vyznání víry.
Poznámka: Databáze je dostupná v knihovně ETF UK.

Název: Dějiny Židů v Čechách a na Moravě
Předmět: judaistika, dějiny, židovství, historie, Česko
Vydavatel: Židovské muzeum v Praze, Kulturní a vzdělávací centrum
Jazyk: český
Práva: Databáze podléhají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Pokrytí: Vzdělávací CD-ROM obsahuje části Dějiny, Knihovna, Tradice a zvyky a Židovské památky.
Poznámka: Databáze je dostupná v knihovně ETF UK.

Název: EBSCO host
Předmět: filozofie, teologie a její disciplíny, etika, společenské vědy
Vydavatel: defautni vydavatel
Jazyk: anglický
Práva: Databáze podléhají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Pokrytí: Exerpováno je přibližně 3300 časopisů z anglo-americké jazykové oblasti převážně od roku 1990.
Poznámka: Záznamy obsahují abstrakty a výběrově plné texty. Databáze je přístupná z celé Univerzity Karlovy.

Název: Elektronická kolekce časopisu Getsemany : (1999)
Další název: Budoucnost modernismu : ročenka časopisu Getsemany; Getsemany : ročenka1995 : církev v podzemí; Getsemany 1991 - 1999 : homilie
Předmět: křesťanství, křesťanský život
Vydavatel: Síť
Jazyk: český
Práva: Databáze podléhají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Poznámka: Databáze je dostupná v knihovně ETF UK.

strana
2/6
celkem
28 položek