Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 19. duben 2021
Nápověda

Vyhledávání
 
předmět:
Databáze
Název: Encyclopedia Judaica
Předmět: judaistika
Vydavatel: Encyclopaedia Judaica
Jazyk: hebrejský, anglický
Práva: Databáze podlehají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Pokrytí: Elektronická verze encyklopedie rozšířená o ročenky a multimediální informace.
Poznámka: Pouze jednouživatelský přístup na katedře Starého zákona ETF UK.

Název: Fontes medii aevi : Quellensammlung zur mitteralterlichen Geschichte
Předmět: historické prameny, středověk
Vydavatel: Heptagon
Jazyk: německý
Práva: Databáze podléhají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Poznámka: Databáze je dostupná v knihovně ETF UK.

Název: Františkánská knihovna [zpracoval Jiří Burget]
Předmět: církevní dějiny, františkáni, historické prameny
Vydavatel: Matice cyrilometodějská
Jazyk: český, slovenský
Práva: Databáze podléhají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Pokrytí: Františkánské prameny I. a II, Dějiny františkánského řádu, Františkánský misál, Breviář : františkánsko-kapucínské dodatky, Františkánsko-kapucínský misál, Putování mysli do Boha, Texty z františkánskej spirituality
Poznámka: Databáze je dostupná v knihovně ETF UK.

Název: JSTOR
Předmět: filozofie, teologie a její disciplíny, společenské vědy
Vydavatel: Jstor
Jazyk: anglický
Práva: Databáze podléhají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Pokrytí: Excerpuje periodika zejména z oblasti společenských věd, jazykově převažuje angličtina

Název: Logos Scholars Library
Předmět: komentáře, biblistika, Bible, příručky, texty
Vydavatel: Libronix/LRS
Jazyk: vícejazyčné
Práva: Databáze podlehají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Pokrytí: Obsahuje balík elektronických kníh - texty Bible, komentáře, příručky, mapy, jazykové slovníky, gramatiky, lexikony atd.
Poznámka: Databáze Logos Scholars Library je přístupná v lokální síti ETF UK.

strana
3/6
celkem
28 položek