Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 19. duben 2021
Nápověda

Vyhledávání
 
předmět:
Databáze
Název: Manuscriptorium
Předmět: rukopisy
Vydavatel: Národní knihovna České republiky; AiP Beroun
Jazyk: český, vícejazyčné
Formát zobrazení: html, jpg
Práva: Databáze podlehají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Pokrytí: Obsahuje digitalizované rukopisy z mnoha knihoven v ČR. Sbírka zahrnuje cca 30.000 záznamů vzácných dokumentů, z toho cca 1500 plných dokumentů.
Poznámka: Databáze je z celé sítě Univerzity Karlovy v Praze.

Název: New International Dictionary of New Testament Theology
Předmět: biblická teologie, Nový zákon, biblistika
Vydavatel: Zondervan
Jazyk: anglický
Práva: Databáze podlehají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Pokrytí: Elektronický slovník novozákonní teologie.
Poznámka: Databáze je přístupná v lokální síti ETF UK.

Název: Orbis sensualium pictus
Další název: Digitalization of Early Printed Books of J. A. Comenius
Autor díla: Comenius, Johann Amos, 1592-1670
Předmět: rukopisy, pedagogika
Vydavatel: Pedagogické museum J. A. Komenského v Praze
Jazyk: latinský, český, anglický, německý
Práva: Databáze podlehají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Pokrytí: Digitalizovaný rukopis druhého vydání tohoto díla z r. 1660. Obsahuje český a anglický překlad latinsko-německého originálu.
Poznámka: Databáze je dostupná v knihovně ETF UK.

Název: PCI
Další název: Periodicals Contents Index
Předmět: společenské vědy
Vydavatel: ProQuest Information and Learning Company
Jazyk: vícejazyčné, anglický, španělský
Práva: Databáze podlehají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Pokrytí: Rejstřík článků z více než 3615 časopisů.
Poznámka: Databáze je přístupná v lokální síti ETF UK.

Název: PCI Fulltext
Další název: Periodicals Contents Index
Předmět: společenské vědy
Vydavatel: ProQuest Information and Learning Company
Jazyk: španělský, vícejazyčné, anglický
Práva: Databáze podlehají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Pokrytí: Digitalizované kompletní ročníky časopisů z let 1770-1995. Obsahuje 281 periodik.
Poznámka: Databáze je přístupná v lokální síti ETF UK.

strana
4/6
celkem
28 položek