Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 19. duben 2021
Nápověda

Vyhledávání
 
téma:
Vyukové kurzy
Autor díla: Pavlík, Jiří
Text: Úvodní kurz novozákonní řečtiny.

Autor díla: Pavlík, Jiří
Text: Pokračovací kurz novozákonní řečtiny.

Autor díla: Janák, Jiří
Text: Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními principy, tématy a pojmy staroegyptského náboženství.

Autor díla: Janák, Jiří
Text: Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními pojmy, principy a tématy staroegyptského náboženství.

Autor díla: Prudký, Martin, 1960-
Text: Přednáškový kurs zacílený na věcnou znalost biblických látek (Starý zákon včetně deuterokanonických knih), základních vědomostí o dějinách Bible a základní orientaci v problematice užití a výkladu bible. Přednášky předpokládají souběžnou samostatnou četbu biblických textů (v překladu do národního jazyka) a studium doporučené literatury.
Oba semestry jsou ukončeny zápočtem (písemný test).
Zkouší se v rámci souborné komisionální zkoušky po prvním ročníku.

strana
3/4
celkem
16 položek