Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 6. prosinec 2021
Nápověda

Zobrazená díla můžete vybrat pomocí chronologického zpřesnění nebo pomocí filtrů níže uvedených.

Vyhledávání
 
autor díla:
jazyk:
Prameny
Název díla: Church Councils
Autor webovských stránek: Internet Medieval Source Book
Jazyk: anglický
Formát zobrazení: html
Poznámka: Pozor: The texts at this site here are public domain English translations from the Nicene and Post Nicene Fathers series for the first Seven ecumenical councils and from H.J. Schroeder, Disciplinary Decrees of the General Councils, (St. Louis: B. Herder, 1937)

Název díla: Decretum Gratiani
Autor webovských stránek: Bayerische Staatsbibliothek
Zdroj plného textu: Decretum Magistri Gratiani, Ed. Aemilius Friedberg, Lipsko 1879 (Corpus Iuris Canonici, Pars prior)
Jazyk: latinský
Formát zobrazení: pdf, jpg, html
Poznámka:

Skenovaná tištěná edice s přepisem textu.


Autor webovských stránek: Oficiálna stránka katolíckej Cirkvi
Jazyk: slovenský
Formát zobrazení: html

Název díla: Dokumenty pápežov
Autor webovských stránek: Oficiálna stránka katolíckej Cirkvi
Jazyk: slovenský
Formát zobrazení: pdf
Poznámka: Obsahuje encykliky, listy, exhortace.

Zdroj plného textu: Portál nabízí 14 encyklik papeže Jana Pavla II.
Jazyk: francouzský, španělský, portugalský, německý, anglický, polský, italský

strana
1/2
celkem
7 položek