Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 28. červen 2022
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Vyhledávání
 
téma:
Studijní obory
Podnázev: kombinované magisterské navazující studim (UK KTF)
Text: Studijní obor "náboženské nauky" umožňuje zejména odborné teoretické a praktické vzdělání pro budoucí laické pracovníky římskokatolické církve, kteří naleznou uplatnění v různých oblastech jejího působení.