Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 28. červen 2022
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Vyhledávání
 
téma:
Studijní obory
Podnázev: prezenční a kombinované doktorské studium (UK KTF)
Text: V akad. roce 2004/2005 jsou otevírané tyto specializace: a)fundamentální a dogmatická teologie, b)teologická etika a spirituální teologie, c)pastorální teologie a kanonické právo