Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 19. duben 2021
Nápověda

Vyberte si typ dokumentu vlevo nebo výběr můžete upřesnit pomocí filtru obor a jazyk.

Vyhledávání
 
téma:
jazyk:
Příručky a katalogy
Autor webovských stránek: Glenn Gunhouse
Jazyk: latinský, anglický
Formát zobrazení: html
Poznámka: Elektronický breviář v latinském a anglickém jayzce. Tato Hypertextová liturgie hodin byla vytvořena na základě The Primer, or Office of the Blessed Virgin Marie, in Latin and English. Antwerp: Arnold Conings, 1599.

Autor: Grace, Virginia R.
Jazyk: anglický
Formát zobrazení: pdf
Poznámka: Vydává American School of Classical Studies at Athens, Princeton, New Jersy, 1960. Kniha vychází jako 6. sv. ediční řady Excavations of the Athenian agora.

Autor: Harrison, Evelyn B.
Jazyk: anglický
Formát zobrazení: pdf
Poznámka: Vydává American School of Classical Studies at Athens, Princeton, New Jersy, 1960. Kniha vychází jako pátý svazek ediční řady Excavations of the Athenian Agora. ISBN: 0-87661-605-8

Producent: Církev bratrská
Autor: Novotný, Adolf
Autor webovských stránek: Církev bratrská
Jazyk: český
Formát zobrazení: pdf, doc, jpg
Poznámka: Zveřejněno pro studijní účely s laskavým svolením nakladatelství Kalich a dědiců autorských práv po prof. Adolfu Novotném. Dědicové slovník dávají k veřejnému užití za dodržení podmínek, běžných v akademickém světě, to jest, při užití původního textu dodržet citační normy s odkazem na zdroj. Bez tohoto uvedení a uvození citace závorkami lze mít za to, že byl porušen autorský zákon a především slušné vychování.

Název: Byzantine Magic
Producent: Dumbarton Oaks Research Library and Collection
Autor: Maguire, Henry, ed.
Jazyk: anglický
Formát zobrazení: html, pdf
Poznámka: Publikace je sborníkem textů zabývajícími se rozsahem, formou a funkcí magie v byzantské společnosti.


strana
1/5
celkem
24 položek