Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 19. duben 2021
Nápověda

Vyberte si typ dokumentu vlevo nebo výběr můžete upřesnit pomocí filtru obor a jazyk.

Vyhledávání
 
téma:
jazyk:
Příručky a katalogy
Producent: Université de Lausanne. Institut Romand de Sciences Bibliques
Autor webovských stránek: Naef, Thomas (Director), Université de Lausanne. Institut Romand de Sciences Bibliques
Jazyk: vícejazyčné

Producent: Kabinet klasických studií FLÚ AV ČR
Autor webovských stránek: Kabinet klasických studií FLÚ AV ČR
Jazyk: český
Poznámka: CML je dlouhodobý vědecký projekt, řešený na půdě Ústavu pro klasická studia AV ČR v rámci Oddělení dokumentace a výzkumu kulturního dědictví v českých zemích do r. 1800 ve spolupráci s dalšími institucemi a jednotlivci. Cílem tohoto projektu je vytvořit databázový systém, který podchytí a v pokud možno ucelené podobě zpřístupní památky písemnictví v historických zemích České koruny od počátků státnosti až do roku 1800. Tato databáze může být východiskem k přípravě edic textů, jejich analýz a interpretací.

Producent: University of California, Berkeley. The Library.
Autor: Proffitt, Merrilee; Dutschke, Consuelo; Faulhaber, Charles
Jazyk: anglický
Formát zobrazení: jpg, html
Poznámka: Databáze středověkých a renesančních rukopisů z řady institucí v USA. Každý záznam v databázi obsahuje vybrané obrazy příslušného rukopisu.

Autor webovských stránek: Ústav pro Českou literatutu AV ČR
Jazyk: český
Formát zobrazení: html

Producent: Dumbarton Oaks Research Library and Collection
Autor webovských stránek: Talbot, Alice-Mary; Kazhdan, Alexander
Jazyk: anglický, řecký
Formát zobrazení: html, pdf
Poznámka: Databáze obsahuje řecké texty životopisů byzantských světců z 8. - 10. stol. Je rozdělena na dvě části: úvod a vlastní databázi. V  úvodu se nachází životopisné a bibliografické informace k jednotlivým svatým,  ve vlastní databázi pak řecké hagiografické texty.

strana
1/2
celkem
9 položek