Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 19. duben 2021
Nápověda

Vyhledávání
 
předmět:
Databáze
Název: Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501 - 1800. I., Produkce tiskáren na dnešním územíČeské republiky v 16. a 17. století [redakce Anežka Baďurová]
Předmět: 17. století, literatura, 16. století, literární historie, bibliografie
Vydavatel: Akademie věd České republiky
Jazyk: vícejazyčné, český
Práva: Databáze podléhají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Pokrytí: CD-ROM obsahuje skenované kopie bibliografických popisů cizojazyčných tisků z tiskáren na území dnešní ČR v 16. a 17. stol., kopie karet provizorního pomocného rejstříku tiskařů a seznam domácích tiskáren zastoupených záznamy v cizojazyčné bibliografii v celém jejím časovém vymezení.
Poznámka: Databáze je dostupná v knihovně ETF UK, knihovně pomocných věd historických FF UK.