Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 19. duben 2021
Nápověda

Vyhledávání
 
předmět:
Databáze
Název: Františkánská knihovna [zpracoval Jiří Burget]
Předmět: církevní dějiny, františkáni, historické prameny
Vydavatel: Matice cyrilometodějská
Jazyk: český, slovenský
Práva: Databáze podléhají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Pokrytí: Františkánské prameny I. a II, Dějiny františkánského řádu, Františkánský misál, Breviář : františkánsko-kapucínské dodatky, Františkánsko-kapucínský misál, Putování mysli do Boha, Texty z františkánskej spirituality
Poznámka: Databáze je dostupná v knihovně ETF UK.