Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 28. červen 2022
Nápověda

Vyhledávání
 
Odborné články
Téma: judaistika
Autor: Steinová, Iva
Článek pojímá židovský náhrobek jako historický pramen a zkoumá možnosri identifikace zemřelých osob na základě textu epitafu. Židovské náhrobky představují uměleckohistorické památky, ktere z větší části zůstaly in situ a trvale plní funkci, k níž byly určeny. Metody identifikace osob směřují k hlubšímu poznání kulturněhistorických souvislosti.

Téma: judaistika
Autor: Steinová, Iva
Dokumentace a zhodnocení výtvarných motivů na židovských náhrobních kamenech. Výrvarné motivy na židovských náhrobcích jsou vždy symbolem vztahujícím se k osobě zemřelého či k textu epitaphu. Na náhrobních kamenech v Českých zemích se lze nejčastěji setkat se symboli jména, povolání či vlastností zemřelého.