Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 29. červen 2022
Nápověda

Vyhledávání
 
Odborné články
Téma: etika
Autor: Zámečník, Jan
Téma: ctnosti, přehled vývoje pohledů na problematiku

Téma: etika
Autor: Keřkovský, Pavel
Pojem rozumnosti v etické reflexi

Téma: etika
Autor: Eminger, Zdeněk
Klíčová slova: etika, jazyk, Logos

Téma: etika
Autor: Zámečník, Jan
Tato práce se zaměřuje na popis tří etických koncepcí luterských teologů 1. poloviny 20. století – Paula Althause, Dietricha Bonhoeffera a Wernera Elerta, a to výlučně na základě jejich hlavních etických děl (Grundriss der Ethik, Ethik a Das christliche Ethos). Stranou nejsou ponechány ani historické a teologické souvislosti, v nichž tato díla vznikala.

Téma: etika
Autor: Eminger, Zdeněk Ambrož
Téma: vegetariánství a křesťanství, vegetariánství a teologie, etika