Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 19. duben 2021
Nápověda

Vyhledávání
 
téma:
Vyukové kurzy
Název: Homiletika
Autor díla: Macek, Ondřej
Text: Četba homiletické učebnice prof. P. Filipiho.

Autor díla: Keřkovský, Pavel
Text:  

Název: Liturgika
Autor díla: Macek, Ondřej
Text: Obsahem předmětu je obsahová i formální analýza forem liturgického projevu v dějinách a jejich kritická, systematická reflexe.

Autor díla: Prudký, Martin, 1960-
Text: Kurz pro kombinované studium. Materiály pro sobotní konzultace + samostudium.

Autor díla: Macek, Ondřej
Text: Úvod do praktické teologie a do témat, které tento obor řeší - traktuje.

strana
1/2
celkem
9 položek