Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 28. červen 2022

Průzkum využití informačních zdrojů

Cílem dotazníku je zjistit využití elektronických informačních zdrojů na UK ETF mezi vyučujícími a doktorandy. Ke každé otázce můžete napsat libovolný komentář. U některých otázek (čtvereček před odpověďmi) lze zaškrtnout i více variant odpovědí. Děkujeme.

Kde nejraději pracujete (bádáte, studujete, čtete apod.)?

doma
v přírodě
na fakultě ve své kanceláři
na fakultě v jiných prostorách (příp. kterých)

Pracujete s elektronickými databázemi (elektronickými informačními zdroji)?

nezodpovězeno
ano i z domu (používám vzdálený přístup k databázím)
ano i doma (používám lokální instalace databází)
ano, pouze z budovy fakulty
ne, nepracuji

Je pro Vás nabídka elektronických databází na Univerzitě Karlově přehledná?

nezodpovězeno
ano, orientuji se v celé nabídce elektronických databází
orientuji se pouze v nabídce elektronických databází UK ETF
ne, nabídka je zcela nepřehledná

Prosím, jmenujte alespoň výběrově Vámi nejčastěji využívané databáze nebo portály

nezodpovězeno

Používáte elektronické časopisy?

nezodpovězeno
ano, často
ano, občas
ne, nepoužívám, stačí mi tištěné
ne, ke své práci nepotřebuji časopisy

Používáte elektronické časopisy častěji než tištěné?

nezodpovězeno
ano
ne, častěji používám tištěné

Jak se Vám vyhledává v knihovním katalogu?

knihovní katalog nepoužívám, používám zahraniční katalogy
vyhledávám často a nečiní mi to potíže
vyhledávám často, ale někdy nenaleznu nic nebo se nedostanu k výsledku vyhledávání
ke své práci nevyužiji knihovní katalogy
používám dokumenty z vlastní domácí knihovny

Čtete raději z tištěného papíru nebo z obrazovky počítače?

nezodpovězeno
z papíru
z obrazovky

Pokud se Vám čte lépe z tištěného papiru, napište prosím proč:

nezodpovězeno

Pokud se Vám čte lépe z obrazovky, napište prosím proč:

nezodpovězeno