Vítáme Vás na stránkách portálu Catharina. Portál je pojmenován podle Kateřiny z Alexandrie - patronky filozofů, teologů, studentů i učitelů, knihoven a v neposlední řadě patronky Univerzity Karlovy v Praze.

Projekt Studijní portál/virtuální učebna pro humanitní obory (modelově pro teologii, filozofii a religionistiku) je podpořen z transformačního a rozvojového programu MŠMT na r. 2003-2005. Řešitelem je knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Portál je primárně určen studujícím všech teologických fakult UK a Ústavu filosofie a religionistiky FF UK.
Cílem projektu je vytvořit systém internetových stránek integrujících studijní materiály a pomůcky s návaznými službami na podporu výuky pro dané obory.

Texty uveřejněné i odkazované na portálu slouží k studijním účelům.

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně portálu, obracejte se prosím na administrátora portálu: barbora@etf.cuni.cz

Aktualizováno 9.1. 2006