Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Vyberte si typ dokumentu vlevo.

Příručky a katalogy
Producent: Archiv für die Geschichte der Soziologie in Österreich
Jazyk: německý
Poznámka: Biografie, bibliografie sociologů od 18. stol.

Producent: server religion-online.org
Autor: Cobb, John, Jr.
Jazyk: anglický
Poznámka: Westminster Press, Philadelphia, 1965

Autor: Gary Macy, Ph.D.
Jazyk: anglický
Formát zobrazení: html
Poznámka: Obsahuje životopisnou poznámku, přehled děl a bibliografii k teologům 13. st.

Autor webovských stránek: University of Wisconsin Digital Collections
Jazyk: anglický
Formát zobrazení: html

Autor webovských stránek: Segal, Eliezer
Jazyk: anglický, hebrejský
Formát zobrazení: html
Poznámka: "Stránka Talmudu" je výklad k jednotlivým částem (textům), které obvykle tvoří jednu stránku Babylónského Talmudu. Výklady k jednotlivým sekcím obsahují základní informace o vzniku, obsahu a smyslu textů. U každé sekce je též uveden ukázkový text v anglickém překladu s hypertextovými odkazy k ostatním relevantím sekcím.

strana
1/76
celkem
378 položek