Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

K vyhledávání studijních materiálů využijte rejstříky: autor díla, klíčová slova a jazyk. Můžete též využít přímého vyhledávání.

Studijní materiály
Název: 1. Apologie, kap. (61) 65 -67
Další název: Apologiae
Příloha:
JMApol65 (application/msword; 32 256 B)
Autor díla: Justinus, ca 100-165
Předmět: patristika, Večeře Páně, apologetika
Vydavatel: Síť
Datum: 1.9.2001
Jazyk: český
Formát zobrazení: doc
Zdroj: Liturgika
Práva: Zdroj je určen výhradně pro studijní účely, nelze jej šířit ani dále publikovat.
Poznámka: Obrana mučedníka Justina byla adresována v polovině 2. století císaři Antoniovi Piovi, jeho synu Marku Aureliovi, senátu a všemu lidu. Nejedná se o historický, liturgický ani věroučný text. Jeho smyslem je příznivěji naladit císaře vůči křesťanům. Hlavy 65 a 66 popisují liturgii, které se poprvé účastní novokřtěnci, hlava 67 popisuje ještě jednou nedělní liturgii

Název: 1. Apologie, kapitoly 61 a 65
Další název: Apologiae
Příloha:
JMApol61 (application/msword; 28 672 B)
Autor díla: Justinus, ca 100-165
Předmět: apologetika, křest, patristika
Vydavatel: Síť
Datum: 1.9.2001
Jazyk: český
Zdroj: Liturgika
Práva: Zdroj je určen výhradně pro studijní účely, nelze jej šířit ani dále publikovat.
Poznámka: kontext: Antoniu Piovi, 160

Název: Abel – Abraham – Melchisedech (jsou jmenováni v římském kánonu) sv. Apollinare, Ravena
Příloha:
D33 (image/jpeg; 157 813 B)
Předmět: 6. století, malířství, Abrahám, Itálie, Ábel
Vydavatel: Síť
Datum: 1.9.2001
Jazyk: český
Formát zobrazení: jpg
Zdroj: Liturgika
Práva: Zdroj je určen výhradně ke studijním účelům, nelze jej šířit ani publikovat.
Poznámka: Barevná fotografie fresky

Název: Adversus Praxean
Příloha:
Tertul (application/msword; 41 472 B)
Autor díla: Tertullianus, 160-220
Předmět: raná patristika, křest
Vydavatel: Síť
Datum: 1.9.2001
Jazyk: český
Formát zobrazení: doc
Zdroj: Liturgika
Práva: Zdroj je určen výhradně pro studijní účely, nelze jej šířit ani dále publikovat.
Poznámka: Tertullián patřil k církvi v severní Africe. Konvertoval ke křesťanství kolem roku 195, odpadnul k sektě montanistů kolem roku 213. Z děl, která zde citujeme, patří De corona a Adversus Praxean do období montanistického, ostatní do katolického období jeho života.

Název: Agenda 1. Českobratrské církve evangelické (úvod)
Příloha:
CCEAgA (application/msword; 117 248 B)
Předmět: Českobratrská církev evangelická, 20. století, agendy, evangelické církve, Česko
Vydavatel: Síť
Přispěvatel: Českobratrská církev evangelická
Datum: 1.9.2001
Jazyk: český
Zdroj: Liturgika
Práva: Zdroj je určen výhradně ke studijním účelům, nelze jej šířit ani publikovat.
Poznámka: Schváleno Synodní radou Českobratrské církve evangelické v r. 1983

strana
1/42
celkem
208 položek