Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Databáze
Název: ATLA Religion Database
Další název: ATLA RDB
Předmět: teologie a její disciplíny
Vydavatel: American Theological Association
Jazyk: anglický
Práva: Databáze podléhají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Pokrytí: Excerpce většinou amerických a evropských teologických časopisů
Poznámka: Databáze ATLA RDB je přístupná v síti UK ETF.

Název: Acta Sanctorum
Předmět: středověk, texty, životopisy svatých
Vydavatel: ProQuest Information and Learning Company
Jazyk: latinský, vícejazyčné
Práva: Databáze podlehají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Pokrytí: Kritické vydání středověké sbírky životopisů svatých. Obsahuje kompletní texty 68 tištěných svazků.
Poznámka: Databáze Acta Sanctorum je přístupná v sítích UK v Praze.

Název: Bible Works
Předmět: Bible, biblistika
Vydavatel: BibleWorks, LLC
Jazyk: vícejazyčné
Práva: Databáze podléhají licenčním smlouvám. Informace z nich lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Pokrytí: Databáze obsahuje analyticky zpracované originální texty Bible, několik jazykových verzí Bible, referenční materiály pro práci s Biblí.
Poznámka: Databáze je přístupná v lokální síti ETF UK.

Název: Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501 - 1800. I., Produkce tiskáren na dnešním územíČeské republiky v 16. a 17. století [redakce Anežka Baďurová]
Předmět: 17. století, literatura, 16. století, literární historie, bibliografie
Vydavatel: Akademie věd České republiky
Jazyk: vícejazyčné, český
Práva: Databáze podléhají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Pokrytí: CD-ROM obsahuje skenované kopie bibliografických popisů cizojazyčných tisků z tiskáren na území dnešní ČR v 16. a 17. stol., kopie karet provizorního pomocného rejstříku tiskařů a seznam domácích tiskáren zastoupených záznamy v cizojazyčné bibliografii v celém jejím časovém vymezení.
Poznámka: Databáze je dostupná v knihovně ETF UK, knihovně pomocných věd historických FF UK.

Práva: Databáze podlehají licenčním smlouvám. Informace z nich získané lze použít pouze pro studijní, výzkumné či pedagogické účely.
Poznámka: Databáze jsou přístupné přes server FF MU v Brně. Přístup je vázan na heslo, které vám poskytne služba v knihovně.

strana
1/6
celkem
28 položek