Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Vyukové kurzy
Název: Homiletika
Autor díla: Macek, Ondřej
Text: Četba homiletické učebnice prof. P. Filipiho.

Autor díla: Keřkovský, Pavel
Text:  

Autor díla: Eliáš, Vojtěch, Koronthályová, Markéta
Text: Kurz latinské morfologie pro UK KTF.

Název: Liturgika
Autor díla: Macek, Ondřej
Text: Obsahem předmětu je obsahová i formální analýza forem liturgického projevu v dějinách a jejich kritická, systematická reflexe.

Autor díla: Prudký, Martin, 1960-
Text: Kurz pro kombinované studium. Materiály pro sobotní konzultace + samostudium.

strana
1/4
celkem
16 položek