Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Studijní obory
Název: Ekumenická teologie
Podnázev: doktorské studium (ETF UK)

Podnázev: prezenční a kombinované magisterské studium (UK ETF)
Text: Obor je otevřen jak zájemcům o duchovenskou službu, tak těm, kdo se zaměřují na jiná povolání. Absolventi se uplatní v duchovenské službě v církvi, v církevních zařízeních, v učitelství, v sociálních a humanitárních službách, v akademické práci v oboru teologie a religionistiky, i v různých humanitně orientovaných institucích.

Název: Filozofie
Podnázev: doktorské studium (ETF UK)

Název: Historická teologie
Podnázev: doktorské studium (ETF UK)

Název: Nový zákon
Podnázev: doktorské studium (ETF UK)

strana
1/3
celkem
13 položek