Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Studijní obory
Podnázev: prezenční a kombinované bakalářské studium ( UK ETF v spolupráci s VOŠ JABOK)
Text: Tento studijní program je zaměřen především profesně, tj. k teoreticko-praktické přípravě pracovníků pro celou škálu výchovných a sociálních zařízení státních, soukromých i církevních. Součástí je i metodicky řízená praxe v sociální oblasti.

Podnázev: čtyřleté prezenční bakalářské studium (UK ETF v spolupráci s IES)
Text: Obor je určen vysokoškolákům a ostatním zájemcům, kteří si znalosti a rozhled získaný v jiném oboru hodlají doplnit teologií s ekumenickou orientací. Studium spojuje poznávání Písma a dějin křesťanského myšlení s psychologickými a sociologickými souvislostmi.