Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Studijní obory
Podnázev: prezenční magisterské navazující studium (UK FF)
Text: Cílem studia je, aby absolvent byl vědomostně, metodicky a jazykově vybaven pro samostatnou vědeckou práci v oblasti filosofie a příbuzných společenských věd. Profesně se absolvent může uplatnit zejména jako vědecký pracovník v oblasti společenských věd, jako kritik, komentátor, redaktor a v neposlední řadě - po doplnění pedagogické průpravy - jako středoškolský učitel. Studijní program je založen na postgraduálních přednáškách a seminářích. Pro vážné zájemce o filosofii, kteří již absolvovali bakalářské studium filosofie nebo některého blízkého oboru.

Podnázev: prezenční magisterské navazující studium (UK FF)
Text: Navazující magisterské studium je určeno především pro kvalitní absolventy bakalářského studia, neuzavírá se však ani absolventům příbuzných humanitních oborů (filologie klasických a orientálních jazyků, historie, filosofie, antropologie aj.).