Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Studijní obory
Podnázev: prezenční bakalářské studium (UK FF)
Text: Cílem studia je seznámit studenty s filosofickou problematikou, stylem a metodikou filosofické práce, a to ze dvou hlavních hledisek: historického a systematického. Student si má osvojit široký vědomostní a metodický základ, který mu umožní samostatnou odbornou filosofickou práci. Studium má kromě toho uvést do širšího filosofického diskursu a rozvíjet schopnost diferencovaného pohledu nejen na aktuální filosofická témata, ale i na závažné otázky obecného dosahu.

Podnázev: prezenční bakalářské studium (UK FF)