Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Studijní obory
Název: Filozofie
Podnázev: doktorské studium (UK FF)
Text: Studijní program umožňuje individuální profilaci studenta v rámci filosofických a religionistických specializací pěstovaných v Ústavu filosofie a religionistiky FFUK. Cílem je příprava vysoce vzdělaných odborníků v oboru filosofie, kteří během studia osvědčili schopnost nabyté poznatky tvořivým způsobem rozvíjet.