Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Studijní obory
Název: Husitská teologie
Podnázev: doktorské studium (UK HTF)
Text: Studijní obor umožňující individuální profilaci studenta v rámci celého teologického kompendia. Cílem je vědecká výchova špičkových odborníků, schopných samostatné badatelské práce v akademickém oboru teologie.

Název: Judaistika
Podnázev: doktorské studium (UK HTF)
Text: Studijní obor rozvíjí myšlenkové dědictví judaistiky a aplikuje je do současné náboženské situace judaismu. Cílem je vědecká výchova špičkových odborníků, schopných samostatné badatelské práce v akademickém oboru judaistika, resp. křesťanská teologie, křesťanská etika s přihlédnutím k evropské nábožensko-kulturní tradici.