Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Studijní obory
Podnázev: kombinované magisterské navazující studim (UK KTF)
Text: Studijní obor "náboženské nauky" umožňuje zejména odborné teoretické a praktické vzdělání pro budoucí laické pracovníky římskokatolické církve, kteří naleznou uplatnění v různých oblastech jejího působení.

Podnázev: kombinované bakalářské studium (UK KTF)
Text: Studijní obor umožňuje zejména odborné teoretické a praktické vzdělání pro budoucí laické pracovníky římskokatolické církve, kteří naleznou uplatnění v různých oblastech jejího působení; je proto akcentován praktický rozměr přípravy. Program představuje koncepční celek, vnitřně však tíhne k tomu, aby bylo studium doplněno v rámci stejnojmenného programu a oboru magisterského, který fakulta zabezpečuje.

Podnázev: prezenční a kombinované bakalářské studium ( UK ETF v spolupráci s VOŠ JABOK)
Text: Tento studijní program je zaměřen především profesně, tj. k teoreticko-praktické přípravě pracovníků pro celou škálu výchovných a sociálních zařízení státních, soukromých i církevních. Součástí je i metodicky řízená praxe v sociální oblasti.

Název: Praktická teologie
Podnázev: doktorské studium (ETF UK)

Podnázev: prezenční magisterské studium (UK HTF)
Text: Pro studenty tohoto studijního programu je učiněn přehled základního vývoje teologického myšlení církve prvního tisíciletí, zaměřený především na učení sedmi všeobecných sněmů, rovněž tak na texty a závěry ekumenických sněmů i místních synod. Posluchač se seznámí s hlavními proudy tradice, se zaměřením na křesťanskou filozofii a věrouku, oblasti patristiky a patrologie, spirituality i byzantologie. Seznámí se s učením o Duchu svatém, s pravoslavnou liturgikou (jak po stránce teoretické, tak praktické), porozumí současným ekumenickým a mezinárodním vztahům z pozice učení a hodnot nerozdělené církve. Absolvent působí v pravoslavné církvi.

strana
6/9
celkem
41 položek