Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Studijní obory
Název: Religionistika
Podnázev: doktorské studium (ETF UK)

Podnázev: prezenční magisterské studim (UK FF)
Text: Studium je pouze dvouoborové, přičemž se typicky realizuje v kombinaci s filologickými obory nabízenými Ústavem řeckých a latinských studií, Ústavem Blízkého východu a Afriky, Indologickým ústavem, Ústavem Dálného východu a Ústavem srovnávací jazykovědy.

Podnázev: prezenční magisterské navazující studium (UK FF)
Text: Navazující magisterské studium je určeno především pro kvalitní absolventy bakalářského studia, neuzavírá se však ani absolventům příbuzných humanitních oborů (filologie klasických a orientálních jazyků, historie, filosofie, antropologie aj.).

Podnázev: prezenční bakalářské studium (UK FF)

Podnázev: prezenční bakalářské studium (UK HTF)
Text: Bakalářský studijní program v oboru sociální pedagogika zahrnuje několik skupin disciplin, které poskytnou absolventům znalosti  potřebné k porozumění dané problematiky (např. znalosti z práva, tj. znalost existujících právních norem a zákonů relevantních pro sociálně pedagogickou práci, znalost funkce a způsobu práce existujících institucí, znalost organizačních principů, základní teoretické znalosti a orientační dovednosti z oblasti aplikované ekonomie, řídících a organizačních metod, vědomostí z využívání metod personálního řízení, informatiky,  psychologie, pedagogiky, somatologie, penologie, filosofie, teologie a etiky), obecný vzdělanostní základ a dovednosti, které jsou pro práci sociálního pedagoga nezbytné (např. metody sociální práce, sociální dovednosti jako je dovednost komunikovat za nejrůznějších okolností, dále dovednosti organizační, metodické a diagnostické, atd.). Absolvent tohoto studijního programu by měl být vybaven všemi potřebnými znalostmi a dovednostmi, které může potřebovat při práci s nejrůznějšími skupinami lidí (např. minoritních). Absolventi oboru sociální pedagogika získají kvalifikaci v sociální práci, tj. minimální standard sociální práce, i kvalifikaci na pedagogickou práci. Tato kvalifikace jim umožní získat uplatnění v následujících oblastech sociální péče, školství, zdravotnictví nebo práce ministerstva vnitra a spravedlnosti.

strana
7/9
celkem
41 položek