Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Studijní obory
Název: Filozofie
Podnázev: doktorské studium (UK FF)
Text: Studijní program umožňuje individuální profilaci studenta v rámci filosofických a religionistických specializací pěstovaných v Ústavu filosofie a religionistiky FFUK. Cílem je příprava vysoce vzdělaných odborníků v oboru filosofie, kteří během studia osvědčili schopnost nabyté poznatky tvořivým způsobem rozvíjet.

Název: Filozofie
Podnázev: doktorské studium (ETF UK)

Podnázev: prezenční magisterské studium (UK FF)
Text: Cílem studia je seznámit studenty s filosofickou problematikou, stylem a metodikou filosofické práce, a to ze dvou hlavních hledisek: historického a systematického. Student si má osvojit široký vědomostní a metodický základ, který mu umožní samostatnou odbornou filosofickou práci. Studium má kromě toho uvést do širšího filosofického diskursu a rozvíjet schopnost diferencovaného pohledu nejen na aktuální filosofická témata, ale i na závažné otázky obecného dosahu. Na rozdíl od bakalářského jednooborového studia je program rozložený do 5ti let, je mírně zúžen, jelikož student studuje ještě další obor.

Podnázev: prezenční bakalářské studium (UK FF)
Text: Cílem studia je seznámit studenty s filosofickou problematikou, stylem a metodikou filosofické práce, a to ze dvou hlavních hledisek: historického a systematického. Student si má osvojit široký vědomostní a metodický základ, který mu umožní samostatnou odbornou filosofickou práci. Studium má kromě toho uvést do širšího filosofického diskursu a rozvíjet schopnost diferencovaného pohledu nejen na aktuální filosofická témata, ale i na závažné otázky obecného dosahu.

Podnázev: prezenční magisterské navazující studium (UK FF)
Text: Cílem studia je, aby absolvent byl vědomostně, metodicky a jazykově vybaven pro samostatnou vědeckou práci v oblasti filosofie a příbuzných společenských věd. Profesně se absolvent může uplatnit zejména jako vědecký pracovník v oblasti společenských věd, jako kritik, komentátor, redaktor a v neposlední řadě - po doplnění pedagogické průpravy - jako středoškolský učitel. Studijní program je založen na postgraduálních přednáškách a seminářích. Pro vážné zájemce o filosofii, kteří již absolvovali bakalářské studium filosofie nebo některého blízkého oboru.

strana
2/9
celkem
41 položek